SVCI J2534 - Thiết bị chuẩn đoán chuyên hãng cho Ford/Mazda

1 tháng trước đây Hồ Chí Minh, Viet Nam Lượt xem quảng cáo:37 ID quảng cáo: 460

Mô tả

- Thiết bị chẩn đoán chuyên hãng các dòng xe CHÂU Á

- Chuẩn đoán đọc lỗi chuyên sâu bằng phần mềm IDS

-  Cài đặt hộp: ECU, ABS, BCM,...

- Cài đặt chìa khóa

- Hỗ trợ tài khoản hãng khi cần

#idsford #idsmazda #maydocloichuyenhangford #maydocloichuyenhangmazda

- Máy đọc lỗi chuyên hãng Ford/ Máy đọc lỗi chuyên hãng Mazda

- Thiết bị đọc lỗi chuyên hãng Ford/Thiết bị đọc lỗi chuyên hãng Mazda

Hotline:0909.880.768 - 0911.560.560

Vị trí

Địa chỉ:
460