Khi truy cập vào dienmattroi789.com.vn, đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những quy định của ghecaocap.net như sau:

điều khoản sử dụng

 

Chào mừng bạn đến với Dienmattroi789.com.vn​ !
Khi truy cập vào Dienmattroi789.com.vn, đăng ký tài khoản và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý tuân thủ và ràng buộc bởi những quy định của Dienmattroi789.com.vn (ĐMT-789) như sau:
 
1. Quy định về tài khoản: 
Tất cả những thông tin liên quan đến tài khoản của bạn trên 
ĐMT-789 yêu cầu phải nhập trung thực, chính xác. Đó là những thông tin giúp cho ĐMT-789 phục vụ bạn tốt nhất, chính vì thế khi có thay đổi về thông tin của bạn, vui lòng cập nhật lại trong tài khoản tại ĐMT-789. Trong trường hợp thông tin do bạn cung cấp không đầy đủ hoặc sai gây khó khăn cho việc giao hàng, thanh toán….chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc từ chối phục vụ, giao hàng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với bạn.
 
Bạn phải giữ kín mật khẩu và tài khoản, hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của mình. Bạn nên đảm bảo thoát khỏi tài khoản tại 
ĐMT-789 sau mỗi lần sử dụng để bảo mật thông tin của mình.
 
2. Quy định mua hàng: 
Mỗi sản phẩm được bán ra tại 
ĐMT-789 sẽ có những quy định cụ thể về thời gian diễn ra, số lượng mua tối thiểu, các quy định sử dụng phiếu... Bạn nên đọc kỹ để đảm bảo mình hiểu rõ những điều này. Sau khi đã đồng ý mua hàng, bạn không được hủy giao dịch và sẽ không được hoàn lại tiền nếu sản phẩm của bạn bị hư hại do tác động cụ thể con con người gây nên.
 
Nếu có bất kỳ khiếu nại về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ, khách hàng vui lòng gọi ngay đến trung tâm CSKH của chúng tôi.
 
3. Trách nhiệm và quyền lợi của bạn: 

ĐMT-789 tuyệt đối nghiêm cấm mọi hình thức xâm phạm, can thiệp (hoặc xúi giục can thiệp) bất hợp pháp vào hệ thống máy chủ hay làm thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu của website www.ghecaocap.net. Nếu phát hiện lỗi trên hệ thống của chúng tôi, vui lòng thông báo ngay về Email: [email protected]
 
Bạn không được đưa ra những nhận xét, đánh giá có ý xúc phạm, gây rối, nhằm hạ uy tín, thương hiệu của cá nhân hoặc doanh nghiệp khác. Không nêu ra những nhận xét có tính chính trị (tuyên truyền, chống phá, xuyên tạc chính quyền…), kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc.... Tuyệt đối cấm mọi hành vi mạo nhận, cố ý tạo sự nhầm lẫn mình là một khách hàng khác hoặc là thành viên BQT 
ĐMT-789.
ĐMT-789 trân trọng và sẳn sàng ghi nhận những ý kiến, góp ý hoặc ý tưởng để phát triển dịch vụ cũng như chất lượng phục vụ của tất cả khách hàng.
 

ĐMT-789 đảm bảo những thông tin bạn cung cấp sẽ chỉ được dùng để giao dịch giữa bạn và ĐMT-789, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và sẽ không được chuyển giao cho bên thứ ba nào khác vì mục đích thương mại. Thông tin của bạn tại ĐMT-789 sẽ được chúng tôi bảo mật và chỉ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật khi được yêu cầu đúng với luật định.
 
4. Trách nhiệm và quyền lợi của 
ĐMT-789: